Училищно настоятелство

Уважаеми родители, учители, ученици,

Промяната в света започва от промяната вътре в нас самите.

Ще заживеем в един по-добър свят само, ако самите ние станем по-добри. И по-истински.

А истината е тази, която ни прави свободни, свободни да мислим, да казваме нещата такива каквито са, да бъдем честни , прозрачността на гражданските сдружения е най важната цел в този род организации.

Доброто взаимодействие и подкрепата между родители и училищен екип и обединяването на усилията ни ще помогне да направим нашите деца по-щастливи, по-добри, по-ученолюбиви и още по-усмихнати.

Председател на УН – Явор Иванов