Училищно настоятелство

Честит празник на Славянската писменост и култура 24 Май!

Уважаеми учители!

Носете винаги светлината на този празник в душите си!

Никоя професия не изисква толкова себеотдаване, да учиш другите и сам да се учиш.

През годините са изживени добри и трудни периоди, но едно е останало неизменно – вярата в образованието като висша ценност.

Скъпи учители, бъдете здрави и нека семейните и професионални успехи бъдат винаги до Вас!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

С уважение.
Явор Иванов – Председател УН „Надежда“

 

 
СЪОБЩЕНИЕ 

за свикване на ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ при Училищно Настоятелство към 49 ОУ Бенито Хуарес  „Надежда“

На основание, Протокол № 2018-0103-01/01.03.2018г. на Съвета на настоятелите на УН към 49 ОУ Бенито Хуарес – Надежда,

и при спазване изискванията на чл. 26 от ЗЮЛНЦ и съобразно устава  на УН към, по инициатива на Съвета на настоятелите.

ПОКАНА ДО ВСИЧКИ

Членовете на УН при 49 ОУ Бенито Хуарес, родители и заинтересувани граждани могат да присъстват.

ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА  „УН ПРИ 49 ОУ БЕНИТО ХУАРЕС- НАДЕЖДА“

на 29. МАРТ – 2018 г. от 18,00 часа в сградата на 49-то ОУ, етаж 2 – учителска стая, при следния дневен ред:

  1. Представяне на Съвета на настоятелните и проверка на присъстващите.
  2. Приемане на годишен финансов отчет  и годишен доклад за дейността за 2017г на УН по чл. 40, ал . 2 от ЗЮЛНЦ
  3. Преглед на инициативи , предложения , жалби , сигнали от членове;
  4. Други.

Забележка!

  1. При липса на кворум събранието ще се отложи с един час по-късно и на същото място и при същия дневен ред, ще се проведе, колкото и членове да се явят.
  2. На Годишното събрание, са поканени Ръководството на 49 ОУ , Главни учители на начален и прогимназиален етап обучение, и членове на педагогическа колегия при 49 ОУ Бенито Хуарес.

Председател на УН
/Явор Николаев Иванов/

 

 

Уважаеми Родители, учители, деца,

ръководството на УН има удоволствието да Ви съобщи, че е асоцииран член на Национална мрежа за децата!

След прием и разглеждане на кандидатурата на Училищно Настоятелство към 49 ОУ Б. Хуарес, Управителния съвет на Национална мрежа за децата, се проведе на 10 и 11 октомври 2017, прие и разгледа нашата организация с огромното удоволствие вече ще бъдем част от Мрежата. Тя обединява 144 организации и вярваме, че заедно ще можем да бъдем по-добри в работата си и ще успеем да достигнем и да променим към по-добро живота на повече деца у нас!

 

 

Уважаеми родители, учители, ученици,

Промяната в света започва от промяната вътре в нас самите.

Ще заживеем в един по-добър свят само, ако самите ние станем по-добри. И по-истински.

А истината е тази, която ни прави свободни, свободни да мислим, да казваме нещата такива каквито са, да бъдем честни , прозрачността на гражданските сдружения е най важната цел в този род организации.

Доброто взаимодействие и подкрепата между родители и училищен екип и обединяването на усилията ни ще помогне да направим нашите деца по-щастливи, по-добри, по-ученолюбиви и още по-усмихнати.

Председател на УН – Явор Иванов