Управителен съвет

  • ЯВОР НИКОЛАЕВ ИВАНОВ – Председател на УН Надежда при 49 ОУ Б.Хуарес
  • ГАЛЯ СТЕПАНОВНА ГРОЗДАНОВА – РАДЕВА – Зам.Председател по учебно- творческа дейност
  • НАТАЛИЯ РУМЕНОВА СТОЯНОВА – ПЕРОН – Зам.Председател по САД

Е-mail: nastoyatelstvo_49ou@abv.bg

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ 49 ОУ – БЕНИТО ХУАРЕС „НАДЕЖДА“

Булстат / ЕИК – 131246823

Адрес : гр.СОФИЯ, р-н Подуяне, жк.Суха река, ул.Константин Фотинов № 4 офис ет.2 учителска стая