Лятно училище 2016

49 ОУ „БЕНИТО ХУАРЕС“ и УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО НАДЕЖДА град София;

ОРГАНИЗИРАТ ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ ЗА СВОИТЕ УЧЕНИЦИ ОТ 01.06.2016 Г. ДО 30.06.2016 Г. ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

1.ПОДАДЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ ДО УН „НАДЕЖДА“ ДО 31.05.2016 Г;

2.ПЛАТЕНА ТАКСА в размер на 200,00лв. ДО 31.05.2016 Г;

3.ЗАКУСКА И ОБЯД В УЧИЛИЩНИЯ БЮФЕТ И СТОЛ /ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ/

4.ОСИГУРЕНА ОХРАНА;

5.Заниманията по плуване и мероприятията извън училище се заплащат допълнително и се провеждат само след изричното съгласие от страна на родителите и подписана от тях декларация.

Можете да свалите програмата от този линк.