Нов управителен съвет

На 06.03.2019 г от 18:30 бе проведено

ОТЧЕТНО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ

на което е избран

НОВ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

КАКТО СЛЕДВА:

ЯВОР НИКОЛАЕВ ИВАНОВ – Председател УС

Филип Атанасов Иванов – Член и Заместник-Председател по Учебно-Административна дейност.

Мария Калоянова Иванова Член и Заметник-Председател по Учебно-Творческа дейност.

НОВА КОНТРОЛНА РОДИТЕЛСКА КОМИСИЯ

Председател – Теодора Николова Димитрова

Симеон Онников Пилибосян

Елза Стоянова Асенова