Покана за редовно заседание на Управителния Съвет на УН – Надежда

ПОКАНА

НА Дата 30.06.2016 ден – четвъртък от 19,00 часа. ще се проведе редовно заседание на Управителния Съвет на УН – Надежда.

Заседанието е открито и може да присъстват , родители и не членове на УС.

Дневен ред.

ЗА Управителния Съвет, при задължителен състав.

Явор Иванов / Христина Павлова / Галя Радева. – Съгласно Решение 4 от 2015 г. на СГС.

  1. Междинен Доклад за дейността.
  2. Разглеждане на искане за покупка на техника от членове на Педагогическа Колегия.
  3. Доклад за Лятно училище.
  4. Цели и задачи за 2016/2017 учебна година.
  5. Закривана на заседанието 20.30 часа Разпускане на Настоятелството в лятна почивка до 01.09.2016г.

ЗАБЕЛЕЖКА! МОЛЯ ДА МИ ВЪРНЕТЕ ОТГОВОР ЗА ПОТВЪРЖДЕНИЕ, ПРИ НЕ ПЪЛЕН СЪСТАВ НА УС, ЗАСЕДАНИЕТО ЩЕ СЕ ОТЛОЖИ за м. Септември / 2016г.

С уважение,
Председател на УН – Надежда